Un egali de grado un o egali linial es un egali cual envolve un o plu variable al prima potia e no conteni produidas entre la variables, pd, un egali cual envolve sola somas e sutraes de un variable a la prima potia.

Esemplo grafica de egalis linial.

Egali de grado un e un variable