La Eglesa de Scotland (scotes: The Scots Kirk, gailica: Eaglais na h-Alba, engles: Church of Scotland) nonformal conoseda per sua nom scotes the Kirk, es la eglesa nasional de Scotland.

En 1559 John Knox, ci ia reveni de la Geneve calviniste, ia es un de la fundores de la Eglesa de Scotland.