La Vidua es un narada par Jesus Cristo en la Atesta Nova sur la sujeto de jenerosia:

Lucas 21:1 a 21:4

E El regarda e vide la omes rica pone sua donadas en la tesoreria.

E El vide ance un vidua povre pone du sentimes ala.

E El dise - "Vera, me dise a vos ce esta vidua povre ia dona plu ca tota de la otras.

Car tota de los ia dona de sua suprapasa per la oferas a Dio; ma la vidua ia dona de sua povria tota cual el ia ave."