Ofisia de site de Manchester

Manchester Town Hall from Lloyd St.jpg

La Ofisia de site de Manchester, en la Plaza Albert, es la seja de la governa local de la site e un esemplo de la arciteta gotica de la eda de Victoria.