Romani es la nom de la linguas de la popla romani. Los es de la familia Indica, comun clasida como parte de la sentral o norde-este zona de linguas Indica, ma a alga veses como un ramo de se mesma.

Sete varias de romani pote es comprendeda como linguas separada: romani vlax (sirca 900,000 parlores), romani balcan (700,000), romani carpatian (500,000), romani sinti (300,000), romani baltica (60,000), romani calo de suomi (12,000), e romani cimrica (vera poca, probable estinguida):

 • Balcan
  • Romani balcan [rmn] (Serbia, etc)
 • Norte
  • Romani baltica [rml] (Polsca, etc)
  • Romani carpatian [rmc] (Txesco)
  • Romani calo de suomi [rmf] (Suomi)
  • Romani sinte [rmo] (Deutxland, etc)
  • Romani cimrica [rmw] (Britan)
 • Vlax
  • Romani vlax [rmy] (Romania, etc)

La lingua no es ofisial a cualce loca, ma es reconoseda como un lingua minor en multe paises. Varias de romani es aora deveni normida en la paises con cuantias grande de romanis. Ave ance alga atentas a crea un lingua normal unida.

Ave ance linguas miscada cual combina romani con la lingua de la loca - plu comun con parolas romani e la gramatica de la lingua local:

 • Angloromani
 • Scandoromani
 • Lomavren (Armenia)
 • Erromintxela (Euscaleria)
 • Caló (Espania)
 • Calão (Portugal)
 • Romano-elinica
 • Romano-serbsce

Spele e pronunsia

edita

La spele de la multe dialetos de romani no es normida. Un sistem, "Pan-Vlax", es un bon esemplo:

grafem fonem esemplo
A a /a/ akana aora
B b /b/ barvalo rica
C c /ts/ cirdel el trae
Č č /tʃ/ čačo vera
Čh čh /tʃʰ/ čhavo xico
D d /d/ dorjav rio
Dž dž /dʒ/ džukel can
E e /e/ ertimos la pardona
F f /f/ foros vila
G g /ɡ/ gadže nonromani
H h /h/ harmasari cavalo mas
I i /i/ ičarel el crase
J j /j/ jag foco
K k /k/ kaj do
Kh kh /kʰ/ khamesko plen de sol
L l /l/ lašo bon
M m /m/ manuš om
N n /n/ nav nom
O o /o/ oxto oto
P p /p/ pekel el forni
Ph ph /pʰ/ phabaj poma
R r /r/ rakli xica
S s /s/ sunakaj oro
Š š /ʃ/ šukar dulse
T t /t/ taxtaj tas
Th th /tʰ/ them pais
U u /u/ labio
V v /ʋ/ voro cusin
X x /x/ xarano saja
Z z /z/ zeleno verde
Ž ž /ʒ/ žoja jovedi

Nomes

edita

Romani distingui entre singular e plural, e mas e fema. Ave du varias per mas e du per fema:

Nomes Singular Plural
Mas o grast
(la cavalo)
le grasta
(la cavalos)
Mas (-o) o čavo
(la xico)
le čave
(la xicos)
Fema (-i) e romnyi
(la fem)
le romnya
(la femes)
Fema (-a) e drabarica
(la dotor)
le drabarici
(la dotores)

Ajetivos acorda con se nomes:

Ajetivos Mas Fema Plural
First form šhukar čavo
(bela xico)
šukar šej
(bela xica)
šukar khure
(bela cavaletas)
Second form lungo drom
(via longa)
lungo ratyi
(note longa)
lunge paramichi
(naradas longa)
Third form kalo rom
(om negra)
kali romnyi
(fem negra)
kale grasta
(cavalo negra)

La forma nominativa es usada per la sujeto de la verbo:

Acusativa Singular Plural
Mas o kalo rom
(la om negra)
le kale roma
(a la omes negra)
Fema e kali romnyi
(la fem negra)
le kale romnya
(la femes negra)

La acusativa es usada per la ojeto direta de la verbo, e es la funda de la plu de otra casos:

Acusativa Singular Plural
Mas le kale romes
(la om negra)
le kale romen
(a la omes negra)
Fema la kala romnya
(la fem negra)
le kale romnyan
(la femes negra)

La dativa es usada per la ojeto nondireta (la resetor de la ojeto direta):

Dativa Singular Plural
Mas le kale romeske
(la om negra)
le kale romenge
la omes negra)
Fema la kala romnyake
(la fem negra)
le kale romnyange
(la femas negra)

La jenitiva es usada per indica la posese:

Jentiva Poseseda Posesor singular Posesor plural
Posesor mas poseseda mas le kale romesko vurdon
(la auto de la om negra)
le kale romengo vurdon
(la auto de la omes negra)
poseseda fema le kale romeski trasta
(la saco de la om negra)
le kale romengi trasta
(la saco de la omes negra)
poseseda plural le kale romenske grasta
(la cavalo de la om negra)
le kale romenge grasta
(la cavalos de la omes negra)
Posesor fema poseseda mas la kala romnyako vurdon
(la auto de la fem negra)
le kale romnyango vurdon
(la auto de la femes negra)
poseseda fema la kala romnyaki trasta
(la saco de la fem negra)
le kale romnyangi trasta
(la saco de la femes negra)
poseseda plural la kala romnyake grasta
(ala cavalos de la fem negra)
le kale romnyange grasta
(la cavalos de la femes negra)

La locativa mostra la loca de la aveni:

Locativa Singular Plural
Mas le kale romeste
(la om negra)
le kale romende
(la omes negra)
Fema la kala romnyate
(la fem negra)
le kale romnyande
(la femes negra)

La ablativa mostra la orijin:

Ablativa Singular Plural
Mas le kale romestar
(la om negra)
le kale romendar
(la om negra)
Fema la kala romnyatar
(la fem negra)
le kale romnyandar
(la femes negra)

La strumental indica la cosas o modos usada per la ata. Lo es ance usada como la sosiativa, cual indica relatas con otra persones, como la parola lfn "con":

Strumental Singular Plural
Mas le kale romesa
(la om negra)
le kale romenca
(la omes negra)
Fema la kala romnyasa
(la fem negra)
le kale romnyanca
(la femes negra)

La vocativa es usada per clama un person:

Vocativa Singular Plural
Mas shave! (xico!)
roma! (om!)
shavale! (xicos!)
romale! (omes!)
Fema romnya! (fem!)
romnye!
romnyale! (femes)

Un resoma de la casos de nomes, con ajetivos e determinantes. Nota ce la forma acusativa es usada como la radis per la otra casos, esetante la jenitiva e la vocativa:

Resoma Mas Fema
singular plural singular plural
Nominativa o kalo rom le kale roma e kali romnyi le kale romnya
Acusativa (animada:) le kale romes
(nonaminada:) o kalo vurdon
le kale romen
le kale vurdona
la kala romnya
e kali trasta
le kale romnyan
le kale trasti
Dativa
(-ke/-ge)
le kale romeske le kale romenge la kala romnyake le kale romnyange
Jenitiva
(-ko/-go, etc)
le kale romesko/i/e le kale romengo/i/e la kala romnyako/i/e le kale romnyango/i/e
Locativa
(-te/-de)
le kale romeste le kale romende la kala ronyate le kale romnyande
Ablativa
(-tar/-dar)
le kale romestar le kale romendar la kala romnyatar le kale romnyandar
Strumental
(-sa/-ca)
le kale romesa le kale romenca la kala romnyasa le kale romnyanca
Vocativa roma! romale! romnya! / romnye! romnyale!

Pronomes

edita

Nota ce la formas acusativa (ojeto direta) es usada como la radises per la otra casos, esetante la jenitiva e la vocativa.

Pronomes. me tu el/lo (mas) el/lo (fema) nos vos los refletante (sing) refletante (plur)
Nominativa me tu voj ame tume von - -
Acusativa man tut les la amen tumen len pes pen
Dativa
(-ge/-ke)
mange tuke leske lake amenge tumenge lenge peske penge
Jenitiva*
(-go/-ko)
miro/a/e tiro/a/e lesko/a/e lako/a/e amaro/a/e tumaro/a/e lengo/a/e pesko/a/e pengo/a/e
Locativa
(-de/-te)
mande tute leste late amende tumende lende peste penge
Ablativa
(-dar/-tar)
mandar tutar lestar latar amendar tumendar lendar pestar pendar
Strumental
(-ca/-sa)
manca tusa lesa lasa amenca tumenca lenca pesa penca
Vocativa - tu! - - - tume! - - -
*Nota ce la fini de la formas jenitiva cambia entre -o, -a, e -e, per coere con la nom de la poseseda (mas, fema, e plural, en esta ordina). Plu, la formas per persones un e du es noncoerente e ave varias de dialeto, incluinte la usa de la sufisas de jenitiva de nomes. Alga dialetos usa du formas - un per cosas alienable (como poseses comun) e un per cosas nonalienable (como partes de la corpo e membros de la familia).

La pronomes de demanda (e relativa) es ko (ci), so (ce).

Verbos

edita

Verbos en romani es multe coerente:

Verbo ("fa") presente pasada
perfetada
futur presente
dependente*
pasada
dependente
comanda
me kerav kerdem kero keros kerdemas -
tu keres kerdan keresa keresas kerdanas ker!
voj kerel kerdas kerla kerlas kerdasas -
ame keras kerdam kerasa kerasas kerdamas -
tume keren kerdan kerena kerenas kerdanas keren!
von keren kerde kerna kernas kerdesas -
*La presente dependente es ance usada per la pasada nonperfetida.

La copula es usada per lia nomes con ajetivos o otra nomes. Lo es ance usada per crea verbos complicada. La formas deriva de du radises - si (es) e aven (deveni):

Copula presente pasada
perfetada
futur presente
dependente
pasada
dependente
comanda
nonformal
comanda
sujuntiva
me sim simas avav avos avilemas - t'avav
tu san sanas aves avesas avilanas av t'aves
voj si sas avel avelas avilasas - t'avel
ame sam samas avas avasas avilamas - t'avas
tume san sanas aven avenas avilanas aven t'aven
von si sas aven avenas avilesas - t'aven

Numeros

edita

Nota como 7, 8, e 9 es prendeda de elinica:

 • 1: ek
 • 2: dui
 • 3: trin
 • 4: štar
 • 5: pamz
 • 6: šov
 • 7: efta
 • 8: oxto
 • 9: en'a
 • 10: deš
 • 20: biš
 • 30: tranda
 • 40: štar var deš
 • 100: šel.

Esemplo

edita
 
Amaro Dad
kai san ande o čeri!
Ke tjiro anav t'avel svintsime;
ke tjiri amperetsia t'avel;
ketu keres sar tu kames pe e phuv sar ande o čeri.
De amenge adjes amaro manřo sakone djesesko.
Yertisar amenge amare bezexendar,
sar vi ame jertisaras kudalendar kai amisaile amende.
Na zurnav amen,
numa skipisar amen katar o xitro.
Ke tuke si, ande sa le berš kai avena,
e amperetsia, e zor thai o vestimos.
Amen.

Fontes

edita