La sistem limbica es un parte de la serebro, a la interna de la cortex serebral e a la esterna de la talamo. Esta sistem es importante per emosia e aprenda.