Abri la menu xef
Un lezardo mas, en blu per cortea, de Urdun

vide ance:

Arbor filojeneticaEdita

├─o Celonio (Vide Tortugas)
├─o Crocodilias
│ ├─Aligatorido (Aligatores e caimanes)
│ ├─Crocodilido (Crocodiles) 
│ └─Gavialido (Gaviales)
│
└─o Lepidosaurio
  ├─o Rincosefalio
  │ └─o Sfenodontio (Sfenodonos o tuataras)
  └─o Scuamato (Lezardos e serpentes)
   └─o Neoscuamato
     ├─o Iguanas
     │ └─o Acrodonto
     └─o Sclerogloso
      ├─o
      │ ├─o Nictisaurio
      │ │ └─o
      │ │  ├─o Anulato
      │ │  │ └─o Amfisbenio
      │ │  └─o Gecos
      │ │    └─o Geconoideo
      │ └─o
      │  ├─o Lasertoideo
      │  └─o Diplogloso
      │    ├─o Cordiloideo
      │    └─o Anguimorfo
      │     ├─o Anguioideo
      │     └─o Platinoto
      │       └─o Tecogloso
      │        ├─o Varanoideo
      │        └─o Monstersaurio
      │          └─o Elodermatoideo
      └─o Pitonomorfo
        ├─o Mosasauroideo (estinguida)
        │ └─o Mosasaurido (estinguida)
        │  └─o Natantio (estinguida)
        └─o
         └─o Ofidio
           └─o Serpentes
            ├─o Scolecofidio
            └─o Aletinofidio
              ├─o Aniloideo
              └─o Macrostomato
               ├─o Pitonido
               ├─o Boido
               └─o Senofidio
                 ├─o Acrocordoido
                 └─o Colubroido
                  ├─o Opistoglifo o Viperido
                  └─o Proteroglifo
                    ├─? Colubrido
                    └─o Elapido