Yolik (')
Creada par: Patrick Chevin
Anio: 2013-2015
Tota parlores:
Familia: Linguas creada
Fonte:
State ofisial
Regulada par:
Sifras
ISO 639-1: [1]
ISO 639-2: [2]
ISO 639-3: [3]
SIL: [4]
Mapa
Vide ance: LinguaLista de linguas

Yolik es un lingua creada construida a l'Atelier, un foro ede lingua franses. Lo ave ja sirca 2000 parolas e un gramatica avansada. Lo es un lingua en la linia de volapük ma vole es multe plu simple. Como volapük, sua radises tende es monosilabal, ma lo ave sola sinco vocales, como elefen, e un cuantia multe limitada de afisas. Ance sua conjuga es plu simple e sua parolas no es declinable. Sua radises veni de plu multe linguas (xef: espaniol, portuges, rusce e bresonica, o miscada).

Alfabeta (spele como elefen) edita

 • vocales
  • a e i o u
 • consonantes
  • be de fe ge je ke le me ne pe re se te vxe ye ze

Pronomes edita

 • mi me
 • ti tu
 • il el (om)
 • el el (fem)
 • iloel / eloil el (om o fem) 
 • di lo (dito esta, dilo acel, la)
 • ni / nial nos (sin vos)
 • vi / vial vos (sin nos)
 •  niol nos (e vos)
 • li los
 • viol vos (e los)
 • si sua
 • ki ci
 • ke ce, cual, cosa

Verbos edita

ativa nonperfeta

 • infinitiva / sujuntiva teni (ave)
 • presente tena
 • pasada tene
 • futur teno
 • ipotesal tenu

ativa perfeta

 • teni tenid > tenidi
 • tena tenid > tenida
 • tene tenid > tenide
 • teno tenid > tenido
 • tenu tenid > tenidu

pasiva nonperfeta bini (es)

 • bini tenid
 • bina tenid
 • bine tenid
 • bino tenid
 • binu tenid

pasiva perfeta

 • teni binid tenid > teni bin tenid
 • tena binid tenid > tena bin tenid
 • tene binid tenid > tene bin tenid
 • teno binid tenid > teno bin tenid
 • tenu binid tenid > tenu bin tenid

Afisas xef edita

 • -ik ajetivos derivada (determinantes) e faores (sustantivos)
 • -im averbos
 • -is sustantivos derivada de ajetivos e verbos (cualias)
 • -id pasiva (determinantes e sustantivos)

Esemplos edita

 • ol (tota)
 • olis (totia)
 • yo (plural)
 • yol (tota la persones)
 • yolik (de totas, universal)
 • yolim (a modo universal)
 • yolis (universalia)
 • fon (la lingua)
 • un fon (un lingua)
 • fonik (lingual, la linguiste)
 • fonikis (linguistica)
 • fonikyo (la linguistes)
 • yo fonik (linguistes, alga linguistes)
 • fonyo (la linguas)
 • yo fon (linguas, alga linguas)
 • lali (parla)
 • lalik (parlante, parlor, idiomal)
 • lalid (parlada, idiom)
 • lalidik (parlable)
 • lalidikis (parlablia)

Otra afisas edita

 • -op (de top = loca e xop = boteca)
  • merk comersia merki vende > merkop (mercato)
  • bad banio badi bani > badop (banieria, )
  • nadi nada > nadop pisina, naderia
  • yedi come > yedop (restorante, sala de come)
 • -ak (de mak = macina, aparato)
  • fleti (vola) > fletak (avion)
  • vint (elica) > vintak (elicotor)
  • dal (distante) dalak (telefon) dalaki (telefoni)
  • lali (parla) lalak (microfon)
 • -an (de tan = tempo)
  • ka (cuatro) katan (la saisones)
  • vesan (primavera)
  • letan (estate)
  • osan (autono)
  • ziman (inverno)
 • -in (de tin = peti)
  • prins (prinse) > prinsin (prinse peti)
 • -on (de mon = monte)
  • dom (casa) > domon (cason)
 • -ar (de dar = arbor)
  • pom (poma), pomar (pomo)
 • On pote usa plu ca un sufisa:
  • frutarop ("orchard"), pomarop ("apple orchard")
  • flotop (porto), flet(ak)op (aeroporto), vint(ak)op (eliporto)
  • yuti (aida), yutis (la aida) yutik (usosa, aidante) yutikis  (usosia)
 • On pote abandona un letera prima o ultima:
  • fon yutik = lingua aidante, yufon = "auxlang", yufonik "auxlanger"
  • fon fransik (lingua franses), franfonik ("francophone", parlante de franses)

Compara edita

 • mun (multe)
 • nemun (poca)
 • muner (plu multe)
 • munes (min multe)
 • nemuner (plu poca)
 • nemunes (min poca)
 • lon (longa)
 • loner (plu longa)
 • lones (min longa)
 • an (ce/ca)

juntas edita

 • i e, ance
 • a e, ma
 • o o
 • u si, ipotese (wether)
 • e suspende, esita
 • se si, depende (if)
 • ma ma, an
 • do donce
 • raz? per ce?
 • ra car, como
 • an ce/ca (compara)
 • ke ce

Preposadas edita

de loca

 • an ante, contra
 • en en
 • on supra
 • za pos
 • su sur
 • ba su
 • da a
 • ta asta
 • tra tra
 • iz de
 • me(z) entre
 • for fora

de tempo

 • pre(d) ante
 • po(s) pos
 • dur(an) durante

otra

 • kon con
 • sen sin
 • pa per
 • fa par
 • re de nova
 • de move inversada

alga averbos edita

 • ya si
 • no no
 • ne no, ante un verbo e prefisa
 • nul no cosa, zero
 • nun no persona
 • ja ja
 • nes serca, prosima
 • yus fini de, apena
 • tut pronto
 • kan cuando
 • olan sempre
 • nolan no sempre
 • vesan a veses
 • yolan a cada ves
 • dan alora
 • yan subita
 • nulan nunca
 • toan agora, a esta momento
 • loan alora, a acel momento
 • kis como
 • tis tal
 • alima otra modo
 • sel rapida
 • lon longa, lenta
 • dal distante
 • ko do
 • to asi
 • lo ala
 • sat bastante
 • lix tro (multe)
 • sol(im) sola
 • prim prima
 • predan temprana
 • posan tarda
 • kom cuanto
 • tom tanto
 • mun(yo) multe
 • nemun(yo) poca
 • muner plu (multe)
 • munes min
 • loner (ne) plu
 • sam mesma, vera
 • sim simil
 • mat a / esta / la matina
 • meden a / esta / la media
 • pomeden a / esta / la posmedia
 • ser a / esta / sera
 • prezan a la dia ante ier
 • zan ier
 • den oji
 • denan doman
 • podenan a la dia pos doman
 • zamat ier a la matina
 • matan doman a la matina
 • zaser ier a la sera
 • seran doman a la sera
 • zaposmeden ier a la posmedia
 • pomedenan doman a la posmedia
 • vesan (a) la primavera
 • letan (a) la estate
 • osan (a) la autono
 • ziman (a) la inverno
 • vonan (en la) pasada
 • binan (en la) presente
 • tonan (en la) futur

numeros edita

 • 0- nul
 • 1- un
 • 2- du
 • 3- te
 • 4- ka
 • 5- pe
 • 6- ek
 • 7- ep
 • 8- ok
 • 9- na
 • 10- des
 • 11- desun
 • 12- desdu
 • 13- deste
 • 14- deska
 • 15- despe
 • 16- desek
 • 17- desep
 • 18- desok
 • 19- desna
 • 20- dudes
 • 21- dudesun
 • 22- dudesdu
 • 30- tedes
 • 40- kades
 • 50- pedes
 • 60- ekdes
 • 70- epdes
 • 80- okdes
 • 90- nades
 • 100- ken
 • 1000- kil
 • 1 000 000 - mil
 • 1 000 000 000 - bil
 • Num menik su ter en 21/09/2011, 9:30 : 6 975 283 220 (ek bil naken epdespe mil duken okdeste kil duken dudes)

Esemplos edita

(sujesta: asentua la vocal ante la consonante final de la parola cuando on ave plu ca un silaba)

La prinse peti edita

"On conose sola la cosas cual on doma," la volpe ia dise. "La persones ave aora la tempo per conose no cosa. Los compra cosas ja preparada, de la vendores. Ma car vendores de amis no esiste, la persones no ave plu amis. Si tu desira un ami, doma me!"

"Adio," la volpe ia dise. "Me secreta es esta. El es multe simple: on vide bon sola con se cor. On no pote vide la esense con se oios."

(fonte: vici de LFN)

Prinsin

"Yolun nosa sol di ke domika," disa lis. "Menyo ne tena loner tan pa nosi ke bini. Li kupa merkidyo en merkop. Ma ra ne bina merkop iz kerikyo, menyo ne tena loner kerik. Se ti vola un kerik, domiki mi!"

"Tadiv," disa lis. "Visi mi tasid. Di bina sam mer: yolun sol tra si kar vida bon. Bazik ne bina vidid fa yok."

La zo edita

Zan, un kerik mik dalakida mi pa konvi mi prezi belik den sunik en voni ta nimyop vidi nimyo selvik iz nesamyo konter. Ni vonida en bus ra si mob bine en remont. Lo, ni vidida lefyo i tigyo i ridida mun kon momyo ki fabe yo grim. Ni i mirida pityo zotik kon si penyo iz yol krom…

Ier, un ami ia telefoni a me per invita me a profita de la bela dia solosa par vade a la zo per vide la animales savaje de continentes divesa. Nos ia vade ala par bus car sua auto ia es a la garaje. Ala, nos ia vide la elefantes e la tigres, e nos ia ride multe con la simias cual ia fa grimas. Nos ance ia amira la avias esoticas con sua plumas multicolor…

Korv i Lis (La Corvo e la Volpe) edita

Sor Korv su un dar en sid
tene en si bek un kez
Sor Lis fa si far trakid
Disa muner munes di res
Yey Sor Korv! Den bon!
Kis vi sima tom bel, lo on!
Verim, se vi vos
mera si kon vi vest
Vi bina ya primik
mez ol nimyo en bos
En yori di, ni Korv ne geda muner ves
Bera may si bek i lasa kadi kez
Lis trapa di
disa i:
Sor keridik,
leri ke ol flatik
viva fa sploti ki skuta
Mi kreda ke di les un kez nedubim kusta!
Sor Korv, stidik i turbik
jura ma ja posan ne bini tis kredik

Mi salva ti, Maryam edita

Mi salva ti, Maryam, grasplenid;
Bini kon Ti Div-Sor.
Ti bina mez olyo fem benid
I benid Yesu, frut iz Ti vot.
Maryam Santid, Mam Divik,
Pregi pa ni, povryo pekor,
Toan i da ni tan morik 
Amin

Lias esterna edita

Linguas construida (lista)
Linguas aidante internasional adjuvilobolakcommunicationsspracheengles basalesperanto (esperantido) • esperanto 2esperanto reformidaglobasaglosaidiom neutralidointalinterglossainterlinguakahkosmoskotavalangue nouvellelatinescelatino sine flexionelingua franca novalingua franca nuovalingwa de planetalingwe uniwersalamondialmondlangomundezemundolincomundolingueneonovialoccidentalsessolresolsonaspokiltavouniversalgloturopivolapükyolik
Linguas aidante zonal afrihiliefatesefolkspraakfrenkischmedjusloviansceromániçoromanidslovianto
Linguas esperimental lincoslojbanloglantociponavoksigid
Linguas artal aingeljãdothrakiklingonláadannadsatquenya